Scio testy online


Zde naleznete scio testy ke stažení.


Cvičné testy Scio testy ke stažení

Scio testy online zdarma

Scio testy pořádá společnost scio, s.r.o. a pro velkou část studentů v České i Slovenské republice tvoří významný předěl mezi střední a vysokou školou.

Na základě scio testů přijímá své budoucí studenty hned několik desítek škol. Právě vzhledem k důležitosti těchto testů se snažíme poskynout přípravné materiály online a zdarma.

Scio testy však neslouží pouze jako přijímací zkoušky na vysoké školy, jejich důležitost totiž vzrůstá i vzhledem k přijímacím zkouškám na střední školy - stále více gymnázií a středních škol používá právě tyto testy místo původních přijímacích zkoušek.

Důvody pro zavedení scio testů

Důvodů, proč se mnoho vysokých škol (na úrovni fakult) uchyluje ke scio testům, je hned několik. Fakulty se tím především zbavují administrativní zátěže a případného napadání z nerovnosti zkoušek, úplatků, či protekce.

Veškerá zodpovědnost tímto přechází na společnost scio, s.r.o. Vzhledem k tomu, že vysoké školy si uvědomují, že test OSP (Obecné studijní předpoklady) je zaměřen právě na studijní předpoklady, snaží se najít alternativní způsoby, jakými porovnat i vědomostní (a ne jen dovednostní) schopnosti uchazečů.

Mnoho fakult doplňuje testy OSP scio testy z různých předmětů, jiné je doplňují vlastními přijímacími zkouškami a do budoucna se uvažuje i o započtení státní maturity.